Kontaktirajte nas

Kako možete naručiti uslugu prevođenja!

Pošaljite nam zahtjev e-mailom, faksom ili nas kontaktirajte telefonom:

 

Prevoditeljski ured Zagreb
Vinkovićeva 25, 10000 Zagreb
e-mail: prevoditelj@hi.htnet.hr
Tel.: +385 1 4646 607
Faks: +385 1 4646 607

 

 

Dostava prevedenih tekstova !

Prevedene tekstove dostavljamo e-mailom, poštom, telefaksom, na disketi, CD-u odnosno kao ovjereni ili neovjereni ispis na papiru kurirskom poštom!.