Lektura i korektura

Korekturom se provjeravaju i ispravljaju tipografske, interpunkcijske, pravopisne pogreške i drugi manji propusti. Primjerena je za već prevedene i lektorirane tekstove pripremljene za tisak.

Lektura se odnosi na ispravke u odabiru riječi, morfologiju i sintaksu, na stilističko dotjerivanje i poboljšanje jasnoće i čitljivosti teksta. Lekturu obavljaju isključivo izvorni govornici.

Revizije stručnih tekstova provode za određeno područje mjerodavni stručnjaci.

Za prevedene materijale namijenjene objavljivanju u tisku i drugim medijima preporučuje se jezična lektura i korektura teksta.