za njemački, nizozemski, ruski, engleski, španjolski i slovenski

U kratkom roku i uz umjerenu cijenu izrađujemo ovjerene prijevode od strane ovlaštenog sudskog tumača, koji svojim žigom i potpisom ovjerava u skladu sa zakonom istovjetnost prijevoda sa izvornikom. Stalnog sudskog tumača imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda.  Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

Izrađujemo:
 • Ovjerene prijevode osobnih isprava:
  rodnih i vjenčanih listova, putovnica, uvjerenja o prebivalištu i nekažnjavanju, punomoći, svjedodžbi i sl.

 • Ovjerene prijevode dokumentacije trgovačkih društava:
  izvadaka iz sudskog registra, financijskih i revizorskih izvješća, statuta društva i društvenih ugovora i sl.

 • Ovjerene prijevode pravne dokumentacije
  kupoprodajnih i drugih ugovora, tužbi, sudskih presuda i rješenja, zakonskih i podzakonskih akata i sl.

 • Ovjerene prijevode tehničke dokumentacije:
  atesta, laboratorijskih ispitivanja uzoraka, potvrda o ispitivanju kvalitete proizvoda, tehničkih specifikacija i sl.

 • Ovjerene prijevode medicinske dokumentacije:
  specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputa o lijekovima, liječničkih nalaza i sl.