Sudski tumači

Na zahtjev sve osobne i poslovne isprave ovjeravamo potpisom i pečatom sudskog tumača: izvode (iz matične knjige rođenih, vjenčanih), svjedodžbe i diplome, potvrde, vozačke dozvole, sudske presude, ugovore, godišnja izvješća i dr.